Kristlaste Ühendus tahab olla vaimseks koduks inimestele, kes oma elus otsivad kristlikke väärtusi nagu inimarmastust ja vastutust maailma eest, aga kellele klassikalised kirikud tunduvad liiga kitsad.

Nagu teisedki kristlased me lähtume Piiblist ja apostlikust traditsioonist, aga meile ei tulene nendest autoritaarselt antud usu- ega moraaliõpetust. Me püüame igaüks vabalt ja iseseisvalt jõuda oma kristlike äratundmisteni ja nende järele elus toimida.

Meie vaba kristliku elu ankruks on liturgiline jumalateenistus armulauaga, millele on kutsutud kõik, kes koos meiega tahavad sellest ammutada jõudu, et Kristuse õnnistust maailma kanda.


Eestis tegutsevad kaks Kristlaste Ühenduse kogudust — Tallinnas ja Tartus. Juriidiliselt esindab neid mõlemaid Tallinna kogudus, mis on kirikute ja koguduste registrisse sisse kantud kui Kristlaste Ühenduse Tallinna kogudus. Tallinna kogudus tekkis 70. aastate lõpus, aga registreeritud sai alles 1990. a. kui „Tallinna Kristlaste Ühendus“. Ümberregistreerimisel uue kirikuseaduse nõudmiste järgi ja nimekollisiooni tõttu valiti 1994. a. juriidilise isiku nimeks „Kristlaste Osaduse kiriku Tallinna kogudus“, ning 2016. a. otsustati võtta ametlikult kasutusele nimi, mis paremini vastab kogu maailmas kasutatud nimetusele.